Tips og Tricks

    

  Har du brug for frivillige ReThinkers?

  Hvad er godt at overveje, når du har brug for hjælp fra frivillige?

   

  Nedenstående er tænkt som en huskeseddel/tjekliste:
  • Det er vigtigt at du overvejer det reelle behov (husk det kan være slemt at have for få, men lige så slemt at have for mange frivillige tilknyttet).

   

  • Hvad har de frivillige brug for at vide på forhånd, så de har mulighed for at gennemskue om opgaven er noget for dem? Det er ALTID en god idé af forventningsafstemme, beskrive og matche frivillige og den opgave som skal løses. Kald det f.eks. ikke en værts-opgave – hvis opgaven indbefatter mange og tunge løft!

  • Findes der er kontaktperson hos jer for de frivillige?
   • Modtage de frivillige ved ankomst (garderobe?) Beklædning?
   • Sætte dem ind i opgaven
   • ”Go-to person” i løbet af afviklingen af opgaven
   • Husk briefe omkring afslutning – fælles samling? Drypvis? Eller?

  • Er der evt. en eller flere samarbejdspartnere, kollegaer eller andre, som har brug for viden, om den opgave som skal løses af de frivillige?

  • Husk, det er dig som arrangør, som har ansvaret for de frivillige under afviklingen. Du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker de frivillige i arbejde.

  • Brug din sunde fornuft – vil du selv stille op som frivillig til denne opgave?

   

   Husk – følgende vil altid være gældende:

  • Det er dig som arrangør som har ansvaret for de frivillige under afviklingen, og som arrangør har man pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker de frivillige i arbejde.

  • Det er arrangør som har ansvaret for at gældende regler overholdes i forhold til de opgaver, som de frivillige sættes til at udføre: eks. i forbindelse med persontransport/ erhvervskørsel og madhåndtering etc.

  • Det er arrangør som har ansvaret for at indhente eventuelle børneattester.

  • Husk - sultne, frysende frivillige som ikke har fået en god information om opgaven er sjældent en god hjælp!

   

  • Arrangøren har pligt til at orientere de frivillige om evt. beredskabsplanerne for afviklingen af arrangementet.

   

   

  Det kan være en god og stor hjælp for dig at beskrive nedenstående som er vigtigt for udførslen af opgaven. Det er naturligvis i orden at springe felter over. 

    

  Navn på event, arrangement, aktivitet 

   

   

  Kontaktperson  

  E-mail/mobil 

    

    

   Opgave/funktion   

   

  Antal ReThinkers/frivillige 

  (tommelfingerregel er 3-4 timers vagter) 

   

  Hvornår, tidsplan 

  (angiv dit bedste bud på datoer, tidsrum og antal på vagt) 

    

  De frivilliges kontaktperson E-mail/mobil 

   

   

  Opgavebeskrivelse – hvad går opgaven ud på? Hvorfor skal du have hjælp? 

   

    

  Hvor skal de frivillige møde? 

  Evt. flere lokationer – husk der skal altid være en person til at tage imod de frivillige og sætte dem i gang med opgaverne 

   

  Delopgaver, mål og ansvar  

   

   

  Kompetencer – hvad skal den frivillige kunne? 

  Ex. Have kørekort, praktisk, IT, kreativ, værtsopgaver, organisatoriske evner, fysiske egenskaber ect. 

   

    

  Sprogkundskaber? 

  Skriv gerne hvis internationale frivillige er velkomne

   

  Særlig information til frivilligkoordinator/samarbejdspartner  

   

   

  Praktisk information (VIGTIGT) 

  Forplejning, pauser, pauserum, briefe og oplæring, garderobe forhold, navneskilte osv.  

   

  Tøj 

  Er der særlig beklædning – til lån eller ejendom? 

  Vi kan evt. tale om at låne ReThinker-beklædning 

   

  Andet